Μπορούμε να προσφέρουμε επαγγελματικές υπηρεσίες εγκατάστασης για: συστήματα δορυφορικής τηλεόρασης, internet και λύσεις τηλεφώνου , συστήματα ασφαλείας, πλήρη συστήματα οικιακής ψυχαγωγίας. Παρέχουμε υπηρεσία έκδοσης τουριστικών αδειών (ΕΟΤ), καθώς και κάθε άλλη άδεια που χρειάζεστε. Οι υπηρεσίες μας μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Υπηρεσίες όπως η ακίνητη περιουσία(real estate), νομικές υπηρεσίες, ασφαλιστικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (φορολογική δήλωση, κλπ) μπορούν να δοθούν σε σας από το εξειδικευμένο δίκτυο μας.

Για όλες τις ερωτήσεις που μπορεί να έχετε σχετικά με τις υπηρεσίες μας ή άλλες πληροφορίες που μπορεί να χρειαστείτε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.